София, Зона Б5

Пон-Нед

24/7

Абонаменти започващи от 190 лв./месец.

До 1 (един) час престой 2 лв.

За всеки следващ започнал час + 2 лв.

След 10-тия час до 24-тия час – 20 лв.

Брой паркоместа

Първо ниво 186

Второ ниво 182

Максимална височина на МПС

175 см.

ул. „Партений Нишавски“ 10, 1303 ж.к. Зона Б-5, София

Пон-Нед

24/7

Абонаменти започващи от 190 лв./месец.

До 1 (един) час престой 2 лв.

За всеки следващ започнал час + 2 лв.

След 10-тия час до 24-тия час – 20 лв.

Брой паркоместа

Първо ниво 145

Второ ниво 148

Максимална височина на МПС

185 см.

бул. „Александър Стамболийски“ 127, в 13031303 ж.к. Зона Б-5, София

Пон-Нед

24/7

Абонаменти започващи от 190 лв./месец.

До 1 (един) час престой 2 лв.

За всеки следващ започнал час + 2 лв.

След 10-тия час до 24-тия час – 20 лв.

Брой паркоместа

Първо ниво 112

Второ ниво 112

Максимална височина на МПС

185 см.

ул. „Позитано“ 1141303 ж.к. Зона Б-5, София

Пон-Нед

24/7

Абонаменти започващи от 190 лв./месец.

До 1 (един) час престой 2 лв.

За всеки следващ започнал час + 2 лв.

След 10-тия час до 24-тия час – 20 лв.

Брой паркоместа

Първо ниво 164

Второ ниво 185

Максимална височина на МПС

185 см.